Blog 
Galdo-Fonte
RSS - Blog de Xosemanuel Galdo- Fonte

El autor

Blog Galdo-Fonte - Xosemanuel Galdo- Fonte

Xosemanuel Galdo- Fonte

puntadas, pespuntes e ganduxes

Sobre este blog de Sociedad

Roibén do Abrente


Archivo

 • 21
  Abril
  2017

  Comenta

  Comparte

  Twitea

  Fene

  PP: Xustificábel ilegalización

  A  corrupción  que volve situar  ao PP no ollo do furacán, pola alarma social do seu efecto e os prexuízos inducidos,debe ser o detonante  dun proceso de ilegalización que lle impida o desempeño da función política  

  PP: Xustificábel ilegalizaciónOs últimos acontecementos en materia de corrupción, ademais de evidenciar a desbordada situación de perversión democrática que vive o país,   pola súa directa  connotación co   Partido Popular, veñen a detraer  toda solvencia ao  seu proxecto político,  e  á súa vez, despexan calquera  dúbida sobre a súa insistente  desvergoña en reivindicarse como única alternativa de Goberno , e iso, porque a implicación dos seus membros e a   contundencia das probas  son expositivas da existencia dun novo espolio de enriquecemento  ilícito duns    voitres sen escrúpulos,  que travestidos  de gaivota non reparan en sabotar ao  conxunto da  cidadanía, e iso é así,  por mais que tenten capear o temporal do escándalo abrindo o recorrente paraugas da presunción de inocencia.

   Non hai dúbida  que desde a reiterada 'transición española', o grao de corrupción e degradación política chegou a tal extremo, que actualmente, as súas consecuencias  causan perniciosos efectos nun amplo espectro da sociedade, que a duras penas  subsiste nunha situación de precariedade  'sen precedentes', e todo, porque as secuelas colaterais do saqueo de fondos públicos causa unha diminución na  calidade  democrática  e o Estado de dereito que recrua  a  desigualdade,  que en maior medida, afecta aos segmentos mais dependentes da cidadanía  polo  mais directo impacto que tal depredación produce en aspectos relacionados coa xeración de emprego, a prestación de servizos esenciais como  a educación , a sanidade  e demais aspectos enlazados  ao benestar social.

  Esta secuela  que  o  barómetro do CIS sitúa  como a segunda preocupación dos españois, induce un custo repercutido á colectividade  próximo  aos   100.000 millóns de euros anuais,  unha cifra crecente  a xulgar pola  solapada tendencia cara a esta perversión, pois a pesar  que  a reforma lexislativa  do Código penal ampliou a casuística dos casos de corrupción e intensificou as penas, como tamén incluíu a responsabilidade penal das empresas; de nada vale o teórico perfeccionamento  do marco lexislativo,  cando no seu "cinismo"  o poder    Executivo que exhibe  unha posición de rexeitamento á corrupción para a galería, mais que prestar  a colaboración debida  á xustiza,  obstaculiza o exercicio da  súa acción ao non  dotala dos medios necesarios para o  eficaz desenvolvemento da súa función, amais dos mangoneos  e  inxerencias en todos os seus ámbitos. e moi especialmente na Fiscalía.

  Cando  por implicación  continuada  dos seus membros coa corrupción, un partido político  que como o PP  garda mais  analoxía coas prácticas  dunha  asociación para delinquir que cos seus propios obxectivos estatutarios, todo compromiso que  proclame  en pos da súa rehabilitación  ten de interpretarse como un puro simulacro, por resultar materialmente imposible construír un cambio cara á rexeneración  coa participación  duns actores políticos que son directos  responsables da fractura do sistema,  da decadencia institucional e da  situación de degradación  que padece o país.

  Aspectos todos eles que por ser derivación  de prácticas de corrupción constantes e reiteradas, e contar  á vez  co referendo cómplice  da  súa dirección , son argumento sobrado para emprender accións dirixidas a solicitar a actuación da xudicatura  instando  que promova  a declaración do PP como  formación ilícita de acordo co establecido  para o efecto  no Código Penal,  do mesmo xeito que a súa ilegalización por mala praxe política e  total inobservancia das  determinacións  establecidas respecto diso na Lei de Partidos Políticos, e iso non só polas expostas razóns  argumentais,  senón tamén,  por ser a  única fórmula de rexeneración  susceptible  de restituír a lexitimidade política ao país e única solución  de restituír aos electores  unha  democracia real e efectiva. 

  Sobran argumentos xurídicos paraexcluír  do escenario político á perniciosa  organización conservadora,  que comportándose durante anos  como unha empresa xerarquizada  e con exclusividade na extorsión económica, acumula no seu haber  expedientes delituosos sobrados para a súa ilegalización,  que  é xusto o que tería acontecido  de darse  tal circunstancia en calquera outro  dos estados que conforman  a  Europa  da Unión.

  PP: Xustificábel ilegalizaciónPor iso é polo que mentres  non se cumpra  esta fundada  esixencia   e con iso  alcáncese o final  do PP, a España enferma de corrupción non terá cura   e ademais de manter    a un  perturbador político  na  presidencia do Goberno,  a infamia dos corruptos continuará repercutindo impositivamente sobre unha  sufrida cidadanía o produto dos seus latrocinios  e o resultado  dos  seus cambalaches, prorrogando con iso unha situación política  que por inadmisible  non axudará en nada  ao desenvolvemento económico e social, como vén demostrar a  veracidade dos feitos  por mais versións de autocompracencia que  para a sedución  de inxenuos veñen de publicitar desde as súas filas.

  Pois mais alá  de engordar contas correntes privadas, a súa lesiva repercusión  ademais  de obstaculizar capacidade para satisfacelas necesidades básicas dos  cidadáns,  ao desalentar  o investimento, limita aínda mais as  oportunidades para a xeración de emprego e a reactivación económica;  razóns que reforzan en maior medida   a inapelable  exclusión do PP e o seu séquito corrupto do escenario político  como determinación esencial  para a rexeneración da función  política

   

  Denunciar
  Compartir en Twitter
  Compartir en Facebook