Blog 
Galdo-Fonte
RSS - Blog de Xosemanuel Galdo- Fonte

El autor

Blog Galdo-Fonte - Xosemanuel Galdo- Fonte

Xosemanuel Galdo- Fonte

puntadas, pespuntes e ganduxes

Sobre este blog de Sociedad

Roibén do Abrente


Archivo

 • 17
  Abril
  2015

  Comenta

  Comparte

  Twitea

  Fene

  Agrupacións de Electores

  As candidaturas electorais promovidas por Agrupacións de Electores, deben ter idéntico rango que as promovidas polas organizacións políticas, para que a democracia á que serven non se vexa cuestionada.

  Agrupacións de Electores

  A concorrencia ás eleccións municipais resulta farto complexa cando como consecuencia da perda de confianza nos partidos políticos, os cidadáns, cuestionando a representatividade das organizacións políticas vense obrigados a utilizar a figura da Agrupación de Electores; pois cando tal circunstancia  prodúcese, todo vén a indicar que na súa frustración, ao electorado non lle queda outra que coller o control da situación utilizando esta fórmula como único remedio á degradación dominante por ser  a solución menos mala para poder recuperar a fe no sistema democrático.

  Referir que esta modalidade, polo implícito das súas restricións, mais que tratarse dunha solución efectiva de democracia directa, é plasmación dun réxime electoral aprisionado polos grandes partidos, como pon de manifesto a disparidade de requisitos de esixencia, e así, mentres que para concorrer ás eleccións como partido precísanse só tres firmas, uns estatutos feitos a molde e a autorización do Ministerio do Interior, para facelo como cidadáns, a través dunha Agrupación de Electores, en concellos de tamaño medio, necesítase recoller en apenas quince días, 500 firmas, fotocopias de DNI e validación legal das mesmas polo secretario do concello; atrancos lexislativos que en modo ningún permiten que a cidadanía poida acceder aos concellos en pé de igualdade a como o fan os partidos.

  Este déficit democrático ao que teñen de enfrontarse os que decidan concorrer ás eleccións como cidadáns en lugar de facelo como partido político, é a barreira imposta por unhas organizacións cargadas de privilexios que como PSOE e PP, intentan por todos os medios dificultar a libre concorrencia aos comicios e impedir con iso que os votantes dispoñan de pluralidade electoral, pechando a porta a toda alternativa que puidese poñer en perigo as súas  'preferencias como casta, aínda cando a repercusión desa actitude faga que a democracia circule cara a atrás, e todo, coa exclusiva intención de obstaculizar a presenza de novos contendentes na area política, coa finalidade que o bipartidismo se perpetúe no poder.

  Coa actual normativa, optar pola fórmula legal de Agrupación de Electores para poder presentarse ás municipais do 24 de maio, é unha carreira de obstáculos na que os concorrentes parten coa desvantaxe de non o facer en igualdade de condicións que o resto de candidaturas, ao establecerse un marco de esixencia superior ao demandado aos partidos políticos tradicionais; impedimentos que ademais do cumprimento da recompilación das firmas dos avalistas, teñen como complicación engadida a carencia de fontes de financiamento e total dificultade na consecución de aval de entidades bancarias. aspectos todos eles que converten a súa constitución nun labor difícil e extraordinariamente ardua, e que forza a preguntar, porqué os partidos políticos aproban leis que entorpecen poder exercer a democracia directa.

  Na actual conxuntura política, se os requisitos esixidos aos promotores de Agrupacións de Electores fósenlle requiridos ao PP e PSOE, ambas as dúas formacións non poderían concorrer aos comicios municipais, toda vez que polo xeneralizado rexeitamento social granxeado pola aplicación das súas políticas, serían incapaces de conseguir os avais establecidos ao respecto para esta modalidade de candidatura.

  Polo referido, en evitación de agravios comparativos, o procedente sería afrontar a reforma do marco lexislativo en materia electoral, para o efecto de eliminar o actual requisito de recollida e autenticación de firmas para a presentación das candidaturas por parte de Agrupacións de Electores, porque a súa finalidade política é cumprir a función de representación duns intereses moi precisos, no transcurso dun proceso electoral moi concreto, que resulta satisfactorio para a democracia como vía de participación política para así corrixir os fallos do sistema democrático, e especialmente os referidos á representación das minorías.

  Agrupacións de Electores

  Razón que recomenda a flexibilización da referida lexislación electoral para os efectos de garantir o exercicio do dereito fundamental de sufraxio pasivo para as Agrupacións de Electores. e non só pola necesidade se superar o escollo da recollida de firmas no curto tempo que media entre a convocatoria de eleccións e a presentación da candidatura, senón tamén pola infracción da lei de protección de datos que pode representar o feito de reproducir para tal finalidade o Documento Nacional de Identidade dos avalistas asinantes.

  Xa que logo, debe impoñerse como norma un conxunto de regras de xogo igualitarias e neutrais sen que o carácter destas quede relegado a unha posición secundaria ou cuasi testemuñal

   

  Denunciar
  Compartir en Twitter
  Compartir en Facebook