Blog 
Galdo-Fonte
RSS - Blog de Xosemanuel Galdo- Fonte

El autor

Blog Galdo-Fonte - Xosemanuel Galdo- Fonte

Xosemanuel Galdo- Fonte

puntadas, pespuntes e ganduxes

Sobre este blog de Sociedad

Roibén do Abrente


Archivo

 • 03
  Noviembre
  2017

  Comenta

  Comparte

  Twitea

  Fene

  Róubannos: A luz polas nubes

  Case o 60% da factura eléctrica repercutida aos consumidores, son impostos do Estado que nada teñen que ver cos custos de xeración nin co prezo real do servizo; un encarecemento indebido, que debe ser rebaixado detraendo a desmedida carga impositiva de aplicación

  Róubannos: A luz polas nubesQue o prezo da luz subise un 7% no outubro máis caro dos últimos seis anos, pon de relevo que aínda cando os consumidores son vítimas dun sistema de extorsión enerxética máis enlazado coa especulación que coa xeración do servizo, o Goberno, lonxe de tomar cartas no asunto e reconducir a situación, opta pola pasividade, mantendo en vigor un sistema tarifario fundado en compoñentes de volatilidade que ademais de non ter nada que ver cos custos reais de xeración do servizo, tampouco existe ningún fundamento lóxico que xustifique os actuais niveis de repercusión ao cliente.

  Pero a indolencia do Executivo neste asunto ten planificada intencionalidade, sobre a base de dúas realidades concordadas , tal son o feito de facilitar que sexan encuberto os monopolios enerxéticos do IBEX os que verdadeiramente lexislan sobre a materia, e a vantaxes que reporta a excedida facturación eléctrica á voracidade recadatoria do Estado, factores ambos que na súa conxunción, ademais inducir unha grave repercusión nos usuarios sitúannos como o país coa tarifa enerxética mais cara de toda a Unión Europea.

  Chegados a este escenario, cabe lembrar que na factura da luz, existen cinco conceptos principais, tal son, a potencia contratada, a enerxía consumida, o imposto especial da electricidade (IEE), aluguer de equipos de medida - control e o IVE. Pois ben, contra toda lóxica fiscal o Estado non só aplica o apuntado imposto (IEE). senón que sobre o mesmo carga un IVE repercutido do 21%, é dicir, obriga aos usuarios do servizo a soportar a dualidade de pagar un imposto sobre un imposto, algo inaudito que non só dispara o importe da súa factura, senón que dista moito de ser acorde coa legalidade á vista da iteración recadatoria.

  A avaricia facendística do Goberno e o seu afán recadatorio convértenlle no principal interesado en manter os prezos da luz en continua tendencia á alza , circunstancia que é aproveitada polas compañías eléctricas para facer o seu agosto e engordar así a súa conta de resultados; por iso é polo que a excedida fiscalidade aplicada polo Estado ao servizo sexa o principal factor causante do elevado prezo da electricidade en España, e por tanto motivo que fai que o importe da factura da luz dispárese ata volverse insustentable. Dicir respecto diso que a repercusión por fiscalidade inducida é un atraco a man armada por parte da Administración, tendo en conta que por cada 100 euros pagados nunha factura 59,6 euros van parar ás arcas públicas en concepto de impostos repercutidos.

  Róubannos: A luz polas nubesE mentres este saqueo consúmase, o ministro de Enerxía, Álvaro Nadal xoga a despistar a realidade aducindo que no noso país a electricidade é cara e o será máis nos próximos días, semanas e mesmo meses, de persistir a seca e a falta de vento; cando é farto sabido que o actuado polo Goberno atende a un deseño político preconcibido, cuxa obxectivo é dar unha volta de porca contra os intereses do país, ao só obxecto, de corresponder cos financiadores do seu partido político, que non son outros, que os promotores das portas xiratorias , pois do que se trata, é salvar ás compañías eléctricas á conta de afundir a miles de empresas e millóns de consumidores de igual modo que se fixo coa banca, e iso é así, por mais que a cerimonia de confusión continúe instalada nas disposicións reglamentarias circunscritas ao sector eléctrico.

  A orixe do problema arrinca no ano 2003, cando coa privatización de Endesa consúmase a chamada liberalización do sistema enerxético, pois desde entón, o prezo da electricidade cuxo establecemento ata ese momento era potestativo do Goberno, coa privatización do sector, unha parte significativa do seu importe pasou a ser fixado en exclusiva polos novos titulares das compañías eléctricas. Sendo este o punto de inflexión do que parte o actual desastre, pois coa situación creada, os novos donos impuxeron como norma a obtención de beneficios sen límite de ambición, e sen reparar o mais mínimo nas consecuencias das súas decisións sobre a sociedade, nin vacilar tampouco en perturbar o marco de ponderación que ata aquel momento vinculaba a produción de enerxía eléctrica co resto do sistema produtivo.

  A cobiza desmedida foi quen facilitou que sen o mínimo rigor os xerifaltes do oligopolio apostasen por prácticas de sobreproducción, decisión que implicou unha sobre investimento no sistema eléctrico cuxo dimensionamento xerou unha sobrecapacidade produtiva, que por desaxuste coa demanda mantívose inactivo por falta de utilidade. Un desaxuste que mais que mitigarse, co tempo, pasou a agravarse como consecuencia da intensa recesión económica que afecta o país desde fai nove anos, que ocasionou o esborrálle da actividade económica e a consecuente diminución do consumo enerxético; desequilibrio, que está detrás do problema do sector , do disparatado encarecemento da factura eléctrica e especialmente do "déficit de tarifa", ese subterfuxio que conxuntamente utilizan Goberno e compañías para defender o sobreprezo repercutido na factura da electricidade.

  Róubannos: A luz polas nubesDéficit, cuxa causa prodúcea o feito de manter parcialmente inactiva a capacidade enerxética instalada por falta de demanda, pretendendo agora as compañías repercutir o adverso resultado dos seus erróneos investimentos, facendo que os usuarios afrontemos como propio o custo de manter operativas unhas instalacións en desuso.

  A situación esixe un cambio radical, pois desde a liberalización do sector sen apenas control público, o país chegou ao peor dos modelos en materia eléctrica, ata o extremo de lexislar ao ditado do lobby enerxético, nun contexto de deterioración que pon de manifesto que o Goberno coas súas leis está a amparar ás grandes corporacións enerxéticas, mentres que coa súa indolencia fai pagar aos consumidores a repercusión das súas temeridades

   

   

  Denunciar
  Compartir en Twitter
  Compartir en Facebook