17 de mayo de 2018
17.05.2018

Como circular e aparcar na Cidade Vella

A posta en marcha o 25 de xuño da peonalización completa da Cidade Vella implicará que tan só vehículos dos residentes e os comerciantes deste barrio poderán circular polas súas rúas, aínda que non poderán estacionar. O Goberno local esixirá autorizacións ás persoas que desexen transitar cos seus coches ou deixalos nos lugares que serán reservados para os veciños e empresarios da zona. De seguido detállanse os requisitos necesarios para obter estes permisos.

17.05.2018 | 01:16
Vehículos estacionados na rúa Maestranza, na Cidade Vella.

A posta en marcha o 25 de xuño da peonalización completa da Cidade Vella implicará que tan só vehículos dos residentes e os comerciantes deste barrio poderán circular polas súas rúas, aínda que non poderán estacionar. O Goberno local esixirá autorizacións ás persoas que desexen transitar cos seus coches ou deixalos nos lugares que serán reservados para os veciños e empresarios da zona. De seguido detállanse os requisitos necesarios para obter estes permisos.

Circulación. Os residentes que pretendan pasar pola Cidade Vella cos seus vehículos só deberán presentar no Concello o permiso de circulación do automóbil e unha copia do DNI. Os funcionarios municipais comprobarán sen necesidade de que se presenten documentos o padrón, que o solicitante sexa titular do vehículo, que o domicilio fiscal do vehículo coincide co lugar de empadroamento e que non se debe o imposto de circulación. Nos casos nos que os solicitantes non sexan os titulares dos vehículos, haberá que presentar un certificado da empresa ou un contrato de aluguer financeiro, como os de renting ou leasing. Os empresarios terán que mostrar a licenza de actividade en vigor ou o certificado que demostre a súa inscrición no censo de actividades económicas da Axencia Tributaria. Os donos de locais que non teñan actividade económica terán que aportar a documentación que revele a qué se dedican eses espazos. Os residentes con mobilidade reducida que carezan de vehículo pero teñan que ser transportados polo barrio en coche terán que presentar unha solicitude na que figure o seu DNI e unha xustificación médica ou un certificado de discapacidade. O Concello permitirá ademais circular a persoas que residan temporalmente no barrio, para o que terán que presentar documentación que xustifique o motivo polo que precisan un permiso provisional.


►Aparcamento. Residentes e comerciantes disporán de espazos reservados en superficie aos que accederán coa tarxeta que lles permite circular polo barrio. Pero tamén poderán disfrutar de descontos nas tarifas nos aparcadoiros privados do Parrote, Maestranza e Marina Coruña, para o que deberán presentar o certificado de empadroamento ou unha xustificación da empresa na que traballan.

Tránsito ocasional. A existencia de persoas que precisan circular en circunstancias especiais pola Cidade Vella, en moitos casos para transportar a residentes de avanzada idade ou con mobilidade reducida, fai que o Concello permita ter unha autorización, que se lle concederá ao veciño e que será independente do vehículo que use, polo que non terá que dispoñer dunha para cada unha das persoas que vaian buscalo ao barrio. As persoas que desexen contar con este permiso deberán presentar un informe médico no que aparezan reflectidos os seus problemas de mobilidade ou un certificado de discapacidade xunto cunha copia do DNI.
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
 

esquelasfunerarias.es