11 de septiembre de 2018
11.09.2018

Moción de Marea, aprobada con cambios del PP, abstención del BNG y 'no' del PSOE

11.09.2018 | 01:35

1. Instar ao Goberno do Estado a condonar, ou conceder axuda equivalente, o préstamo concedido por Puertos del Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do Porto Exterior de Punta Langosteira.

2. Instar á Xunta, ao Ministerio de Fomento e ao Concello da Coruña, a convocar de inmediato a Comisión de Seguimento prevista no convenio asinado polas administracións o 2 de febreiro de 2004 para a reordenación dos terreos portuarios, para negociar e asinar co Concello da Coruña un protocolo de colaboración que teña por obxecto a revisión dos convenios de 2004, e con ela a do PXOM do 2013, sobre o fundamento e a definición dun novo horizonte litoral e portuario para a cidade baseado nos seguintes principios reitores básicos: titularidade pública dos terreos, equipamentos dotacionais e espazos libres públicos e usos produtivos portuarios e complementarios.

3. Instar á Autoridade Portuaria da Coruña, a Puertos del Estado, ao Ministerio de Fomento e á Xunta de Galicia, así como a ADIF, a constituír xunto co Concello da Coruña un consorcio público (ente público) como forma de participación e xestión dese novo horizonte litoral, no que, asegurando os obxectivos sinalados no apartado anterior, o Concello da Coruña teña garantida a participación suficiente para a súa execución.

4. Instar ao Ministerio de Fomento e Puertos del Estado a impulsar e financiar a execución da conexión ferroviaria do Porto Exterior de Punta Langosteira e, a tal efecto, demandar a correspondente inclusión do orzamento correspondente e suficiente tanto no Plan de Investimentos de Puertos del Estado como nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2019. Do mesmo xeito, instar ao conxunto das administracións e entidades competentes a incrementar os esforzos na plena operatividade, conectividade e promoción internacional do porto exterior.

5. Trasladar o presente acordo á Xunta de Galicia, ao Ministerio de Fomento, á Autoridade Portuaria da Coruña, a Puertos del Estado e a ADIF, así como ao conxunto dos grupos parlamentares tanto no Parlamento de Galicia como nas Cortes Xerais.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

PROTAGONISTAS DE ACTUALIDAD


"El día de la Justicia Social debería tener más visibilidad"

Entrevista a Susana Soneira, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense

esquelasfunerarias.es