Como avalía as inversións da Xunta nesta lexislatura?

Preguntaríame se houbo algunha inversión, porque son bastante escuálidas. Neste ano gasta en Galicia 610 euros por habitante, e na Coruña non chegamos aos 340. A Coruña está marxinada porque o PP non ten o Goberno local.

A que achaca os atrasos na intermodal e o centro de saúde de Santa Lucía?

Non hai desculpa. Nos orzamentos deste ano os investimentos andan en torno aos 360.000 euros, sobre 26 millóns que serían necesarios. É unha tomadura de pelo. E a intermodal é competencia exclusiva da Xunta, aínda que teña que falar con outras administracións: vaiamos a iso. En relación ao centro de saúde de Santa Lucía, haberá que abordalo en condicións e con partida orzamentaria.

A Xunta tamén se comprometeu a aportar 20 millóns para liberar os peiraos interiores.

O señor Feijóo comprometeuse a achegar unha partida orzamentaria suficiente, e non a achegou. É imprescindible que a cidade lle dea un uso público a estes espazos, e a Xunta ten que responder a ese compromiso.

Cre que debeu facerse un investimento directo para rexenerar a ría do Burgo?

O Goberno galego ten que intervir, primeiro, en vixiar que as EDAR [estacións depuradoras de augas residuais] funcionen en condición, para non agravar o problema da ría. En segundo lugar, aquí tomóusenos o pelo durante moito tempo co goberno de Rajoy, e agora de repente reconvertéronse e comezan unhas reclamacións tremendas. Estamos cansados deste pin-pan-pun. Levei ao parlamento unha iniciativa para mellorar os vestiarios dos mariscadores que quedan, que non teñen nin duchas, e mandáronme aos cerros de Úbeda. A Xunta ten que facer todo o posible para que esa rexeneración funcione e ten que dar exemplo.

Como avalía o proxecto do Chuac?

Eu non podo valorar o proxecto porque nestes momentos é mera propaganda. Estamos cansos de tantos proxectos propagandísticos. O que si podo valorar é que nestes momentos consígnanse dous millóns para o Chuac e un millón para tecnoloxía e equipamentos: totalmente insuficiente. Sae un novo hospital, practicamente na campaña preelectoral, pero non se atende ás carencias e necesidades do Chuac nestes momentos. Estamos afeitos a estas grandes obras que saen na propaganda e nos vídeos da Consellería, pero as cousas fanse formalmente, non por propaganda.

Que resultados espera para o BNG nestas eleccións?

Temos moi boas perspectivas. Creo que temos a mellor candidata, pasamos unha travesía no deserto que foi dura pero proveitosa, e estamos dispostos a dalo todo por este país. A xente é receptiva, pero hai que materializalo o día 5, e queda moita campaña por diante.