Na primeira imaxe, un esquema coa organización dos libros da biblioteca elaborado por Emilia Pardo Bazán. Na segunda imaxe, un croquis das estanterías da biblioteca, tamén da man da condesa, que tiña documentados en tarxetiñas todos os libros da súa colección, autores, procedencias e datas de publicación.