A Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pediu ao Goberno que modifique as normativas necesarias para combater as malas prácticas na comercilización porta a porta das empresas enerxéticas mediante as que un comercial acode a un fogar con potenciais clientes para lograr o asinamento dun novo contrato, ás veces con enganos, de electricidade e gas.

O regulador publicou o Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, no que insiste en esixir que se obligue ao persoal de venta a domicilio porta a porta a que se identifique claramente co nome completo da compañía á que representa e informe ao consumidor de que se trata de ofertas no mercado libre.

O organismo presidido por José María Marín Quemada recorda que estes cambios regulatorios corresponden ao Goberno e que se poderían facer con motivo da actualización dos reais decretos de suministro de electricidade e gas natural.

Segundo os datos do documento de Competencia, o grao de satisfacción dos clientes segue a ser "escaso" en relación cos obtidos en 2015 e constata que os clientes teñen "pouca información e coñecementos cando contratan e xestionan estes servizos". O organismo elaborou o informe consultando varias fontes, entre as que se atopan as respostas a un cuestionario de 34 preguntas dirixido a 79 comercializadoras (59 de electricidade e 19 de gas) sobre os aspectos máis críticos recollidos no informe de 2015.