17 de mayo de 2018
17.05.2018

A "necesaria revisión" do autoconsumo

O Consejo Económico e Social de España censura os atrancos da Administración española ao desenvolvemento do sector e insta a impulsalo como defende Bruxelas

17.05.2018 | 01:17
José Manuel Soria, cando era ministro de Industria.

A regulación do autoconsumo eléctrico deseñada polo Goberno e presentada en 2015 provocou inxentes críticas por tratarse dun modelo que impedía o desenvolvemento desta actividade e, entre outras cousas, supoñía un "imposto ao sol" ao gravar a produción de enerxía para autoconsumo amparándose no servicio de respaldo que o conxunto do sistema eléctrico ofrece para cubrir as necesidades dos consumidores cando as súas instalacións son insuficientes. Pese a que xa hai preto de tres anos da aprobación desa normativa polo entonces Ministerio de Industria, daquela encabezado por José Manuel Soria, as posicións contrarias a esta regulación seguen a ser numerosas. É o caso do Consejo Económico e Social (CES), que no seu informe El sector eléctrico en España denuncia que a normativa española sobre autoconsumo inclúe atrancos administrativos que dificultan a actividades en vez de promovela como defende a Unión Europea e fan boa parte dos países comunitarios.

O órgano consultivo do Goberno central aposta pola "necesaria revisión completa da normativa do sector" e do tratamento dos costes regulados para avanzar cara un marco xurídico estable e promover o autoconsumo coa finalidade de lograr "os obxectivos fixados pola directiva comunitaria asegurando unha aplicación neutra para o conxunto dos consumidores".

"A regulación española debería aplicar o principio de simplificación administrativa no tratamento da actividade de autoconsumo principalmente en dous ámbitos: por un lado, nos diferentes trámites fixados para a legalización das instalacións nos distintos territorios en España, resultando desexable a súa harmonización e coordinación", sinala o documento. "Por outro lado, para facer efectivo o dereito recoñecido polas autoridades comunitarias aos autoconsumidores de recibir unha retribución a cambio da enerxía botada á rede", engade o informe.

A entidade que preside Marcos Peña recorda que en España os pequenos produtores -de menos de 100 kilowatt (kW)- poden verter o seu excedente de produción á rede eléctrica sen custo, pero se queren recibir unha compensación económica teñen que facer fronte a "numerosas cargas administrativas e formalidades tributarias". A Comisión Europea, pola contra, propón a retribución da enerxía descargada na rede "como mínimo co seu valor estritamente económico, é dicir, ao prezo de mercado máis as perdas evitadas", ámbolos dous valores establecido de xeito horario.

Pero o CES vai máis aló e non queda só nas súas recriminacións á regulación española do autoconsumo individual, senón que as extende ao compartido. "En liña coas propostas da Comisión Europea, para promover o autoconsumo principalmente nos núcleos urbanos debe considerarse a opción do autoconsumo compartido, que o Real Decreto 900/2015 prohibía en orixe", lamenta o órgano consultivo. "Debe establecerse un marco normativo que permita o seu desenvolvemento así como o da figura de agregador da demanda. Ademais, debería promoverse o uso de baterías como complemento destas instalacións", conclúe o Consejo Económico e Social, que puntualiza que este último asunto relativo aos acumuladores de enerxía tamén está penalizado na normativa actual.

A institución aborda ademais a regulación española en materia de eficiencia enerxética, un asunto que, resalta, debe ser unha prioridade pola súa contribución para afrontar os retos de seguridade enerxética, o cambio climático e a mellora da competitividade da economía. Na súa análise censura que quedou no camiño e non se desenvolveu o plan do Goberno de crear un mecanismo de acreditación da consecución de aforros enerxéticos por parte das empresas, mediante a presentación de Certificados de Ahorro Energético, polo que o único xeito de cumprir os obxectivos de aforro enerxético anual é a contribución financeira ao Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), un instrumento que o CES tamén aposta por modificar. Nese senso propón permitir que as empresas que contribúan ao fondo e as súas organizacións empresariais poidan certificar as súas propias actuacións en materia de eficiencia, ao tempo que insta a que os suxeitos obrigados a facer aportacións as poidan coñecer con antelación.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

En estas fiestas, sobran los motivos para beber elaboraciones de vino gallego. En 2018, Galicia firmó la segunda mejor cosecha de su historiay nuestras bodegas despiden el año con un buen balance en todos los sectores