Entre todo o alumnado de 4º de primaria do CEIP San Salvador de Vigo traballaro o poema de Federico García Lorca e algúns símbolos do camiño (a cuncha, a frecha amarela, a cabaza dos peregrinos...). Centráronse en que a maxia de Galicia, e en concreto de Santiago de Compostela, prendou a este poeta granadino, que mesmo se atreveu a escribir en galego.

CEIP San Salvador para Escola en Camiño