Actividade na que o alumnado do CPR Padres Somascos, a través de debuxos feitos por eles mesmos, aprenden como evolucionou o equipamento que leva un peregrino.