Traballo de investigación sobre as distintas rutas xacobeas. O alumnado de 4º de Primaria del CEIP A Carballeira partiron de vídeos, colocaron no mapa as diferentes opcións e cada alumno/a investigou unha delas: buscaron o mapa, información sobre a historia desa ruta, monumentos e cidades máis importantes.