Traballo de David Otero, María Álvarez, Noa Vieira e Xoel Lago, alumnos de 1º de bacharelato do Colegio Vigo para Escola en Camiño.