Traballo realizado polos alumnos de 2º de Primaria do CEIP San Roque.