TEMA 13

 

PODER
INDICATIVO
Presente Copretérito Pretérito
Podo Podía Puiden
Podes Podías Puideches
Pode Podía Puido
Podemos Podiamos Puidemos
Podedes Podiades Puidestes
Poden Podían Puideron

 

Antepretérito

 

Futuro

 

Pospretérito

Puidera Poderei Podería
Puideras Poderás Poderías
Puidera Poderá Podería
Puideramos Poderemos Poderiamos
Puiderades Poderedes Poderiades
Puideran Poderán Poderían

 

SUBXUNTIVO

Presente Pretérito Futuro
Poida Puidese Puider
Poidas Puideses Puideres
Poida Puidese Puider
Poidamos Puidésemos Puidermos
Poidades Puidésedes Puiderdes
Poidan Puidesen Puideren

 

IMPERATIVO

Pode 2ª persoa do singular
Podede 2ª persoa do plural

 

FORMAS NOMINAIS

Inf. Conx. Infinit. Xerund. Partic.
Poder Poder Podendo Podido
Poderes      
Poder      
Podermos      
Poderdes      
Poderen      

 

POÑER = PÓR
INDICATIVO
Presente Copretérito Pretérito
Poño Poñía Puxen
Pos Poñías Puxeches
Pon Poñía Puxo
Poñemos Poñiamos Puxemos
Poñedes Poñiades Puxestes
Poñen Puñían Puxeron

 

Antepretérito

 

Futuro

 

Pospretérito

Puxera Poñerei Poñería
Puxeras Poñerás Poñerías
Puxera Poñerá Poñería
Puxeramos Poñeremos Poñeriamos
Puxerades Poñeredes Poñeriades
Puxeran Poñerán Poñerían

 

SUBXUNTIVO

Presente Pretérito Futuro
Poña Puxese Puxer
Poñas Puxeses Puxeres
Poña Puxese Puxer
Poñamos Puxésemos Puxermos
Poñades Puxésedes Puxerdes
Poñan Puxesen Puxeren

 

IMPERATIVO

Pon 2ª persoa do singular
Poñede 2ª persoa do plural

 

FORMAS NOMINAIS

Inf. Conx. Infinit. Xerund. Partic.
Poñer Poñer Poñendo Posto
Poñeres      
Poñer      
Poñermos      
Poñerdes      
Poñeren      

 

PÓR = POÑER
INDICATIVO
Presente Copretérito Pretérito
Poño Puña Puxen
Pos Puñas Puxeches
Pon Puña Puxo
Pomos Puñamos Puxemos
Pondes Puñades Puxestes
Pon Puñan Puxeron

 

Antepretérito

 

Futuro

 

Pospretérito

Puxera Porei Poría
Puxeras Porás Porías
Puxera Porá Poría
Puxeramos Poremos Poriamos
Puxerades Poredes Poriades
Puxeran Porán porían

 

SUBXUNTIVO

Presente Pretérito Futuro
Poña Puxese Puxer
Poñas Puxeses Puxeres
Poña Puxese Puxer
Poñamos Puxésemos Puxermos
Poñades Puxésedes Puxerdes
Poñan Puxesen Puxeren

 

IMPERATIVO

Pon 2ª persoa do singular
Ponde 2ª persoa do plural

 

FORMAS NOMINAIS

Inf. Conx. Infinit. Xerund. Partic.
Pór Pór Pondo Posto
Pores      
Pór      
Pomos      
Pordes      
Poren      

Conxúganse igual que poñer e pór os seus derivados, tanto os formados con prefixos cultos coma cos populares. Así, os formados con ante-, a-, com-, contra-, de-, des-, com-, dis-, ex-, im-, indis-, o-, predis-, presu-, pro-, re-, recom-, su-, super-, tras-, xusta-.

Así antepoñer, apoñer, compoñer...etc

TRAER
INDICATIVO
Presente Copretérito Pretérito
Traio Traía Trouxen
Traes Traías Trouxeches
Trae Traía Trouxo
Traemos Traiamos Trouxemos
Traedes Traiades Trouxestes
Traen Traían Trouxeron

 

Antepretérito

 

Futuro

 

Pospretérito

Trouxera Traerei Traería
Trouxeras Traerás Traerías
Trouxera Traerá Traería
Trouxeramos Traeremos Traeriamos
Trouxerades Traeredes Traeriades
Trouxeran Traerán Traerían

 

SUBXUNTIVO

Presente Pretérito Futuro
Traia Trouxese Trouxer
Traias Trouxeses Trouxeres
Traia Trouxese Trouxer
Traiamos Trouxésemos Trouxermos
Traiades Trouxésedes Trouxerdes
Traian Trouxesen Trouxeren

 

IMPERATIVO

Trae 2ª persoa do singular
Traede 2ª persoa do plural

 

FORMAS NOMINAIS

Inf. Conx. Infinit. Xerund. Partic.
Traer Traer Traendo Traído
Traeres      
Traer      
Traermos      
Traerdes      
traeren      

Os derivados abstraer, atraer, contraer, distraer, extraer, retraer e subtraer, por seren semanticamente inmotivados, son regulares en todos os tempos: distraio, distraía, distraín, distraera, distraerei, distraería, distraia, distraese, distraer.

QUERER
INDICATIVO
Presente Copretérito Pretérito
Quero Quería Quixen
Queres Querías Quixeches
Quere Quería Quixo
Queremos Queriamos Quixemos
Queredes Queriades Quixestes
Queren Querían Quixeron

 

Antepretérito

 

Futuro

 

Pospretérito

Quixera Quererei Querería
Quixeras Quererás Quererías
Quixera Quererá Querería
Quixeramos Quereremos Quereriamos
Quixerades Quereredes Quereriades
Quixeran Quererán Quererían

 

SUBXUNTIVO

Presente Pretérito Futuro
Queira Quixese Quixer
Queiras Quixeses Quixeres
Queira Quixese Quixer
Queiramos Quixésemos Quixermos
Queirades Quixésedes Quixerdes
Queiran Quixesen Quixeren

 

IMPERATIVO

Quere 2ª persoa do singular
Querede 2ª persoa do plural

 

FORMAS NOMINAIS

Inf. Conx. Infinit. Xerund. Partic.
Querer Querer Querendo Querido
Quereres      
Querer      
Querermos      
Quererdes      
Quereren      

Os derivados cultos de querer (adquirir, inquirir, requirir) son inmotivados semanticamente; seguen por tanto a lei xeral de incorporación de verbos cultos.