A Xunta de Goberno de Abegondo aprobou o padrón de 2020 da taxa polo aproveitamento do dominio público por parte das empresas eléctricas, de gas e hidrocarburos. É a primeira vez que o Concello cobrará por este concepto, despois de aprobar a ordenanza y logo de que a Xustiza rexeitase o recurso que presentara Red Eléctrica

Abegondo deste xeito cóbralle ás empresas polo uso priativo do solo, subsolo e voo. Suporá un ingreso de 17.753 euros ás arcas municipais.