40 aniversario da fundación do centro laboral Lamastelle de Aspronaga

-