Aprende a localizar, avaliar e xestionar a información gráfica contida en Youtube, organiza listas e crea a túa propia canle.