O Centro Dramático Galego traballa dende 1984 co obxectivo de normalizar e regularizar a actividade teatral galega.