O Atlas Lingüístico Galego (Alga) deu un paso máis e agora incorpora a publicación do seu segundo volume, dedicado ao ser humano e que se integra, á súa vez, no sétimo da colección. A nova peza deste proxecto, que realiza o Instituto da Lingua Galega dá USC (ILG), e que editan conxuntamente a USC e a Fundación Barrié, reúne a información ás preguntas relacionadas coa familia, relacións de parentesco, vida en sociedade e certos oficios.

A maioría dos mapas presentan as designacións rexistradas para un mesmo concepto: neno de até doce anos —neno, neniño, meniño, cativo, rapaz...—, pastor —besteiro, bestelleiro, cabaleiro, muleiro, etc—; curandeiro —manciñeiro, compostor, compoñedor, etc—, telleiro —telleiro, louseiro, canteiro, etc—. Ademais, uns poucos mapas recollen tamén a diversidade de significados, de maneira que son empregadas denominacións de medidas utilizadas no mundo agrícola —arroba, moio, ferrado, tego, etc—. Este novo volume é o segundo do Atlas Lingüístico Galego con información léxica relacionada co ser humano. En 2005 publicouse o quinto volume con datos do vocabulario do corpo humano.

O atlas foi presentado na sede da Fundación Barrié, na Coruña, nun acto no que participaron o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o director do Instituto da Lingua Galega, Xosé Luís Regueira Fernández; e o presidente dá Fundación Barrié, José María Arias Mosquera.

O volume VII do Atlás Lingüístico Galego pertence á colección Biblioteca Filolóxica galega, integrada por traballos do Instituto da Lingua Galega, ocúpase do léxico da terra como espazo natural, das plantas e das árbores.