A Rede de Formación do Profesorado cumpriu dez anos, nos que logrou converter o modelo educativo galego nun referente en España. Os seus obxectivos son reforzar iniciativas que favorezan a calidade e a equidade, a inclusión educativa e a atención á diversidade, a convivencia e o benestar persoal.

Entre os fitos desta década destaca a creación do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), os plans de formación de profesorado en centros ou a Aula Nova experimental para introducir no ensino as metodoloxías máis avanzadas. Se trata dun espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación dispoñible para os docentes da Comunidade, onde poden formarse, desenvolver un proxecto ou materializar unha boa práctica apoiada na tecnoloxía.

Para este curso, está previsto que o Plan de Formación do Profesorado supere as máis de 6.000 accións formativas, máis de 110.000 horas de formación, 50.000 certificacións e máis de 40.000 docentes formados. O pasado curso escolar, malia a situación de excepcionalidade, realizáronse 5.800 actividades formativas a través de distintas modalidades, o que supón un incremento da oferta do 11% con respecto ao ano anterior.