Funcionarios A Coruña

Eugenia Vieito Concelleira responsable de Facenda e Persoal

"A situación non é de agora e fomos os primeiros en poñerlle solución"

A. R. F. | a coruña 2018-11-08 "A temporalidade é evidente pero non se soluciona anulando as comisións para ter que volver convocalas"