A campaña Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra está de volta. Logo da obrigatoria paréntese provocada pola pandemia de COVID, a iniciativa de divulgación da toponimia galega, coordinada pola Real Academia Galega (RAG) en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, chegará a nove concellos co fin de difundir a nosa riqueza toponímica e involucrar moitos colaboradores neste gran proxecto colectivo de salvagarda dos nosos nomes de lugar a través da aplicación colaborativa Galicia Nomeada.

O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentaron onte na sede da RAG a cuarta edición do programa xunto a Vicente Feijoo, o especialista en toponimia do Seminario de Onomástica da Academia que será o encargado de impartir as charlas previstas ata o vindeiro mes de decembro.

O presidente da RAG salientou o gran valor da toponimia galega e a importancia do seu estudo, que a Academia desenvolve a través do Seminario de Onomástica. “A toponimia é a ciencia que estuda os nomes de lugar, a memoria da nosa paisaxe e da nosa xeografía, memoria humanizada que se constrúe ao longo do tempo, de xeración en xeración, e que constitúe un patrimonio de enorme valor. Galicia é un dos espazos europeos con máis riqueza cultural neste eido, Cada metro cadrado ten nome de seu, significación histórica que marcaron os devanceiros”, destacou.

Víctor F. Freixanes referiuse tamén á necesidade de implicar o público xeral “na descuberta dun patrimonio que debe conservarse e transmitirse ás novas xeracións” e agradeceu a implicación “de tanta xente do común, particulares e institucións” nesta campaña. “Toponimízate constitúe a difusión e a socialización dunha riqueza lingüística e cultural tan importante como son os nomes da terra. Busca a colaboración e o prestixio de saber chamarlle a cada lugar polo seu nome. É tamén un exemplo de colaboración entre administracións e unha entidade tan importante como a RAG”, apuntou.