Vídeo conto elaborado polos alumnos/as da aula de Ed. Especial. Eles mesmos narran, ilustran e len este conto con pictogramas para maior accesibilidade e comprensión do mesmo.