Traballo realizado polos alumnos e alumnas de 5º de Primaria para Escola en Camiño.