Presidente de Sogama

Javier Domínguez Lino: "Sogama acadou máximos históricos de eficiencia industrial o ano pasado"

"Grazas á boa xestión en 2015 o canon mantense nos 67,18 euros máis IVE por tonelada de lixo tratada e é o máis barato das plantas de tratamento galegas"

14.03.2016 | 10:52
O presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, nas instalacións do complexo medioambiental. | j. roller

–Que balance fai da actividade de Sogama do ano pasado?
–O ano pasado acadamos máximos históricos de eficiencia industrial, co cal, como non podía ser doutro xeito, síntome especialmente satisfeito, tendo en conta, ademais, que asumín a presidencia de Sogama hai pouco máis dun ano. Isto, evidentemente, motívanos a continuar o noso traballo nesta liña e demostrar o gran potencial que ten esta empresa pública desde todos os frentes, tanto industrial como medioambiental, económico e social.
–De cantos concellos asume a xestión a entidade?
–Sogama asume a xestión dos residuos urbanos producidos por un total de 295 concellos, é dicir, estariamos a falar do 94% do total, atendendo a unha poboación superior aos 2.260.000 habitantes. Se hai algo que define o sistema Sogama é o seu carácter global, é dicir, está deseñado para atender as necesidades de toda Galicia; integral, xa que aplica de forma prioritaria o principio comunitario dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), que complementa cun cuarto erre, o da recuperación enerxética da parte non reciclable; e solidario, toda vez que aplica o mesmo canon 295 concellos adscritos ao seu modelo, con independencia das súas particularidades e situación xeográfica. De feito, grazas á boa xestión do pasado ano, o canon mantense en 2016 nos 67,18 euros máis IVE por tonelada de lixo tratada, continuando a ser o máis barato das plantas de tratamento existentes en Galicia e un dos máis baratos a nivel nacional.
–Con que instalacións conta o complexo medioambiental para levar a cabo a súa actividade?
–A compañía encárgase de xestionar dúas fraccións de lixo: a bolsa amarela, isto é, os envases de plástico, as latas e os briks recollidos a través dos contedores amarelos, que separa automáticamente por tipos de material nunha Planta de Clasificación (PCLAS), remitíndoos posteriormente aos centros recicladores; e a bolsa negra, é dicir, o lixo convencional que se deposita nos contedores verdes xenéricos e que se procesa na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE). Aquí, e tras separar a parte susceptible de ser reciclada (aceiro, aluminio e vidro), acondiciónase co resto un combustible derivado de residuos (CDR) a partir do cal xeramos enerxía eléctrica na Planta Termoeléctrica (PTE), un proceso que levamos a cabo desde o máis absoluto respecto medioambiental. De feito, producimos o equivalente á enerxía consumida polo 11% dos fogares galegos.
–Está previsto que se fagan ampliacións este exercicio?
–Si, de feito poremos en marcha unha nova planta para a recuperación dos envases contidos no lixo en masa (plásticos e papel/cartón, ademais do aceiro, aluminio e vidro), incrementando a capacidade do complexo industrial nun mínimo do 36%, toda vez que subiremos desde as 550.000 toneladas/ano nominais, ás 750.000. Ademais, abordaremos igualmente a construción e posta en marcha dunha planta de compostaxe, que ubicaremos no vertedoiro de Areosa, e que terá unha capacidade para tratar 15.000 toneladas de materia orgánica ao ano.
–En que volumen subiu a producción o ano pasado? Hai diferenzas según o tipo de planta?
–Se a comparativa a facemos en relación ao ano 2008, logramos incrementar nun 27,7% os residuos procesados no complexo, superando incluso a súa capacidade nominal ao pasar das 459.326 toneladas anuais ata as 583.763. de forma paralela, conseguimos reducir o vertido nun 55%, baixando das 413.379 toneladas ás 185.041. En canto a produción de enerxía, chegamos aos 516.819 MWh, un 29,12% máis que en 2008.
–Como evolucionou a cifra de residuos tratados na planta de reciclaxe?
–Incrementouse notablemente o tratamento de lixo en condicións óptimas. Estariamos a falar dun 1,25% máis que en 2014, e un 27,7% máis que en 2008. Os números falan por si sós.
–En que medida se logrou reducir os residuos enviados ó vertedoiro de Areosa?
–No ano 2009, a Xunta de Galicia propúxose diminuir a cantidade de lixo remitido ao vertedoiro de Areosa, toda vez que o vertido constitúe a última opción contemplada na xestión xerarquizada de residuos que pregona a normativa europea. Se en 2008 se vertían 413.379 toneladas, esta cifra baixou no 2011 ás 306.934 toneladas e en 2014 ás 189.411, chegando en 2015 ás 185.041. Un 55% menos, todo un logro.
–Cales foron os actos de divulgación, formación e información máis destacados que se levaron a cabo en 2015?
–Foron moitos. Estamos a facer un gran esforzo nesta materia. Aí temos o programa de compostaxe doméstica, ao que están adheridos 169 entidades, das que 107 son concellos, tendo repartido máis de 5.000 composteiros; o programa Recíclate con Sogama, que xa vai pola súa cuarta edición, contando coa participación de 14 centros educativos de distintos puntos de Galicia que están a implantar a recollida selectiva; a campaña Separemos ben, reciclaremos mellor, promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e que xa chegou de forma directa a 114.000 cidadáns; o programa de visitas ás nosas instalacións, polo que xa pasaron máis de 66.500 habitantes; os cursos de formación en liña, nos que levan participado máis de 300 persoas (profesores, tanto de Primaria como de Secundaria, portavoces municipais, policías locais e axentes de Garda Civil) ; a organización e coordinación de xornadas, actos, congresos e moitas outras actividades coas que pretendemos achegar o noso labor á poboación e acadar a súa axuda nese gran reto que supón facer fronte aos residuos, un dos maiores desafíos ambientais do século XXI.
–En que proporción aumentou a participación?
É difícil cuantificalo. Afortunadamente, cada máis somos máis os cidadáns que estamos sensibilizados coa protección e mellora do medio ambiente, pero é unha carreira a longo prazo. Imos dando pequenos pasos, e o desexable é que sexan pasos firmes e sen retorno.?

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine