Cantos bicos se dan ás parellas, cantos ós nenos, amigos e amigas, familiares, xente que queres? Pero quero contar a historia dun bico que logo foron dous.

Dous avós moi cerca dos 90 anos cada un, viven sós pero os fillos están sempre pendentes deles. Un día como outro os fillos dixéronlles: hoxe vimos comer con vós. Xa traemos a comida feita. Estando comendo sae a relucir que o fillo estaba de aniversario, trouxeron tarta e unha vela grande que andaba perdida por un caixón. A nai, aínda que non perderá a memoria, non se acordara e díxolle, vouche facer un debuxo e unhas letras. O fillo contestou: xa mo farás maña. E, para o día seguinte, deullo feito. Cando llo dou, leuno e doulle un bico, non podo explicar o que lle gustou á nai xa avoa. Ela non sabía que alí tamén estaba o pai e contoulle o do bico, pero a el tamén llo dera.. ¡que bonito!

Recordo que unha veciña sempre bicaba as patacas cando saían da terra. Dicía que era para agradecerlles a boa colleita. Hoxe xa non podería facelo pola prohibición a este cultivo na nosa zona. Por iso reivindico o darlle un bico á xente que queredes. A pais,fillos, netos, avós, parentes, amigos... Dádello cando aínda poidades. Antes de que sexa demasiado tarde. Antes de que veña outra polilla guatemalteca.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.