Sen ningunha xustificación que acredite a decisión, Portos e Galicia —órgano público dependente da Consellería do Mar— vén de comunicar oficialmente o peche inmediato do vial que conecta ambas marxes da dársena portuaria desta localidade da Costa da Morte. Ao mesmo tempo prohíbe o acceso ás instalacións do porto de xeito permanente e irrevocable a todo tipo de vehículos. Son decisións que, a xuizo dos responsables da Confraría de Pescadores de Malpican significarán un “duro golpe” para cantos “proxectos de investimento e transportes de mercadorías da lonxa tiñamos deseñados” —sinalan—, por canto obriga a todo o transporte pesado que utiliza as devanditas instalacións para as que tamén se realizaran xa plans de futuro a levar a cabo de inmediato.

“Todo se esfuma nun instante”, sinalan no pósito malpicán, por canto a totalidade de compradores que uqeren manter aquí a súa actividade van verse na pobriga de utilizar vehículos máis pequenos e lixeiros, feito que ocasiona grandes gastos que triplican os actuais. Obrigarán, amáis, ao desprazamento a outros portos máis asequibles e rentables para a súa actividade económica.

O pósito malpicán arrastra dende hai anos unha enorme débeda con Portos de Galicia: máis de 400.000 euros que, a día de hoxe, acadaron reducir ós 190.000 euros cumprindo cos prazos de pagamento acordados. Continúa a redución da débeda e aboar as taxas xeradas actuais en tempo e forma, amáis de estaren ao corrente de pagamento coas demáis administracións públicas.

Dende o ano 2014 e coa nova directiva, o pósito de Malpica ingresou ás arcas de Portos de Galicia mediante taxas G.4e, CIS, E.2 e E.3 —e outras relativas ao porto local— perto dun millón de euros. A de Malpica é unha das poucas lonxas que incrementaron as vendas e desembarcaron produtos pesqueiros, malia a brusca caída de prezos xerada pola pandemia do coronavirus.

As medidas que impón agora Portos de Galicia traen graves perdas para o pósito, o mesmo que aos asociados e os compradores diariamente. No caso de alongarse no tempo esta situación —como semella vai acontecer— podería levar á perda das vendas do cerco por ser o de Malpica único porto de acceso polo que poden manobrar os trailer de gran tonelaxe.

No pósito pregúntanse polo motivo destas decisións e quen se vai facer cargo das importantísimas perdas económicas xeradas e os postos de traballo perdidos tanto a curto como a longo prazo, así como canto de vai dilatar no tempo atopar unha solución inmediata ao problema do citado vial para que non se produza a ruína e que fracase todo o futuro deseñado pola Confraría de Pescadores de Malpica, titular das instalcións máis rendibles da localidade, como poden ser a lonxa e a fábrica de xeo.

Ninguén en Malpica se explica cómo é que a Xunta de Galicia pode asumir un golpe tan baixo a un pobo no que o partido que goberna Galicia dende vai tantos anos sempre tivo un importante caladoiro de votos.