La Opinión de A Coruña

La Opinión de A Coruña

Que é Escola en camiño e a quen vai dirixido

O Camiño de Santiago é pasado, presente e, sobre todo, futuro. Foi, e ségueo sendo, o máis importante roteiro de peregrinación de Europa desde o medievo e un dos feitos de maior relevancia e beneficio para a historia de España, en xeral, e de Galicia, en particular. Os seus valores transcenden máis aló do seu significado socieconómico e cultural.

O tránsito de centos de millóns de peregrinos por esta arteria universal ao longo da súa historia converteuna ademais nunha porta á globalidad máis aló da súa conexión directa co continente europeo co consecuente fluxo en ambas as direccións. Unha xanela aberta de Galicia para o mundo e do mundo para Galicia, xeradora de intercambios dunha inmensa riqueza cultural, económica e social.

A educación é o máis importante que calquera sociedade pode legar ás súas xeracións futuras. Precisamente con esa intención, a de seguir contribuíndo desde a base a salvagárdala e fomentar a súa dimensión cultural, social, económica e humanística, FARO DE VIGO e A OPINIÓN A Coruña promoven a posta en marcha dun singular proxecto educativo co Camiño no centro de acción.

O obxectivo fundamental do proxecto educativo ESCOLA EN CAMIÑO é, así pois, educar aos alumnos e inculcarlles os coñecementos e os múltiples valores deste privilexiado roteiro universal. Estimulalos a través dunha instrución coral da mesma coa adquisición de coñecementos e experiencias que lles permitan aprecialo, valoralo e potencialo en toda a súa dimensión. Facelos partícipes e actores do seu necesario papel como voluntarios do Camiño. Porque, facéndoo así, empezando desde a base, desde as aulas, non só estaremos a contribuír a unha concienciación maior das nosas xeracións máis novas, senón contribuíndo ao mellor desenvolvemento e pervivencia dun legado universal.

A educación é o piar do futuro. Un futuro que non debe perder a nosa identidade nin os nosos valores máis universais. E nada hai máis universal que derrubar muros nin máis identitario que o Camiño de Santiago. ESCOLA EN CAMIÑO é un proxecto educativo dirixido aos centros de Educación Primaria e Secundaria en Galicia, que pretende involucrar a estudantes, pais e docentes nesta misión colectiva: a de formar e preparar desde a máis temperá idade aos nosos escolares na divulgación e protección do Camiño, debido a que deles dependerá nun futuro moi próximo velar pola perdurabilidad dun camiño xerador dunha formación extraordinaria.

A misión é, así pois, coral: estudar, coñecer e aprender o Camiño non só desde a súa vertente histórica, cultural, arquitectónica e artística, senón tamén de intercambio, de riqueza económica para os pobos que o conforman. Educar tamén sobre as oportunidades que seguen xurdindo do seu coñecemento. Educar, tamén emocionalmente, sobre os seus valores humanísticos, a solidariedade, a convivencia, a tolerancia, o diálogo, o coñecemento dos demais, e o crisol das diversas culturas que unifica.

Para este fin, ESCOLA EN CAMIÑO podería supoñer tamén unha axuda inestimable cuxo efecto perdure no tempo. Facer canteira desde a escola, facendo aos nosos estudantes máis mozos conscientes da dimensión dun roteiro que tende pontes ao mundo e transcende as nosas vidas desde fai máis de mil anos.

Desenvolvemento do proxecto

O desenvolvemento do plan docente arrincará en outubro deste curso 2023/2024 co envío das bases do proxecto/concurso aos centros educativos e unha campaña de comunicación en prensa e redes sociais para a inscrición dos colexios. A actividade de ESCOLA EN CAMIÑO permanecerá ata o 19 de abril. O seu colofón será unha gran festa escolar (que terá lugar a finais do mes de marzo) coa entrega de premios en distintas categorías aos mellores traballos elaborados polos centros. A súa elección corresponderá a un xurado composto por polo menos cinco membros designados por FARO e A OPINIÓN e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

Os centros rexistrados participarán coa elaboración de entrevistas, reportaxes, traballos de investigación (os centros terán acceso á hemeroteca do decano), fotografías, ilustración, etc., que versarán sobre a dimensión histórica, social, cultural, humanística, económica, etc., do Camiño de Santiago ou outros aspectos vinculados ao mesmo. O plan inclúe a impartición de charlas de profesionais que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia estime oportuno, para reforzar o proxecto e contribuír á formación docente.

A partir do 16 de novembro, publicarase semanalmente unha páxina coas mellores achegas (ou un resumo dos mesmos) no periódicos FARO DE VIGO e A OPINIÓN A Coruña.

Tamén se creará un portal propio na edición dixital de FARO e A OPINIÓN para divulgar todos os traballos e a programación vinculada a Escola en Camiño. Este portal estará operativo desde o 25 de outubro para que os centros poidan inscribirse desde ese mesmo momento.

Finalizada a entrega de traballos, elaborarase un xornal con cabeceira propia ESCOLA EN CAMIÑO, cos mellores traballos dos centros participantes, que será publicado ao día seguinte da gala escolar no Museo do Mar. O xornal escolar encartarase co xornal do día en todas as seis edicións de FARO (xeral, Vigo, Pontevedra, O Morrazo, Arousa, Deza/Tabeirós/Montes e Ourense, e na OPINIÓN A Coruña. Ademais entregarase en todos os centros educativos adheridos ao proxecto.

  • Unha vez finalizado o período de inscrición, realizarase unha reunión informativa con todos os centros adheridos ao proxecto para detallar todos os aspectos do mesmo

  • Facilitarase aos centros adheridos ao proxecto un acceso á hemeroteca de FARO (decano da prensa nacional) durante todo o curso escolar para que poidan buscar nela toda a información necesaria sobre o Camiño de Santiago

  • Impartiranse charlas sobre o Camiño a través dos profesionais que a Consellería considere oportuno, de forma que poidamos achegar aos alumnos a maior información posible dunha forma amena

  • En marzo de 2023 realizarase unha gala - entrega de premios

  • Cos mellores traballos realizados ao longo do curso escolar, realizarase un xornal que levará por nome “ Escola en Camiño” e distribuirase entre todos os centros educativos participantes e encartarase tamén nas edicións xerais de Faro de Vigo e A Opinión A Coruña

Comunicación con Faro de Vigo

A canle de comunicación con nós será a través do correo electrónico escolaencamino@prensaiberica.es

Bases do concurso

Pincha nesta ligazón para acceder ás bases do concurso.

Participar

Envía os teus traballos dende o formulario que atoparás nesta ligazón.Compartir el artículo