Documental histórico que recupera historias de vida, contextualizadas, de numerosas mulleres que estiveron na clandestinidade ou apoiaron desde o chairo o movemento guerrilleiro. Por defendelo, foron duramente represaliadas: morte, cárcere, tortura física e psicolóxica, desterro, exilio… O seu papel foi fundamental na supervivencia deste movemento de resistencia e é necesario coñecelo.