Traballo dos alumnos do CPR Padres Somascos de 3° de Educación Primaria (23 alumnos) e o seu profesor, David Alonso Rodríguez, onde nos relatan as principais lesións dos peregrinos e o seu tratamento, así como algúns consellos para realizar o Camiño de Santiago de maneira óptima.