Para a reforma das liñas de bus, hai data?

Estivemos catro anos escoitando que se ía reformar e non se reformou, nós levamos seis meses e xa constituímos a Mesa pola Mobilidade que se reunirá este mes. A partir de aí, acometerase. Esa reforma pasa por conectar dun xeito máis eficiente para a veciñanza uns barrios que, polo propio deseño das liñas de bus, quedaron illados e con menos frecuencias das que deberían ter pola densidade de poboación que teñen. Hai barrios novos e o mapa de liñas non se actualizou ao mesmo ritmo que o fixeron os barrios. A Compañía de Tranvías está disposta a facer esta reordenación de liñas, que se fará en cooperación coa Mesa da Mobilidade, que irá detectando onde están esas deficiencias e como se poden mellorar, unido á implantación do carril bus, sei que mellorará moitísimo a rede xa de por si boa que temos.

Non será unha reforma integral, como ditaba a reforma da mobilidade de Salvador Rueda, que optaba por poñer liñas máis curtas e con paradas cada poucos metros?

Vaise facer unha reforma en profundidade para dar servizo a barrios e zonas da cidade que teñen menos liñas, menos frecuencias ou que están peor comunicados. Se hai unha liña que funciona ben, con frecuencias boas, que ten moitos usuarios e dá un bo servizo, non se toca.

Farano dun día para outro, como era partidario o redactor do mapa ou será un cambio progresivo e con proxectos pilotos?

As solucións de mobilidade cambian o xeito de moverse e de relacionarse coa cidade, polo tanto, teñen que ser solucións que se tomen de xeito áxil, pero esa axilidade non pode ir de costas á veciñanza, hai que dialogar e chegar a consensos. Esta semana estivemos en Alcalde Marchesi verificando a peonalización da rúa e a acollida foi moi boa tanto de veciños e comerciantes. Pedían a plataforma única. Foi unha medida que se falou con eles antes de facela do Nadal. De aí que se peonalice definitivamente. Esa é a verdadeira participación, ir alí e falar, porque ás veces, un cre que ten unha idea marabillosa e pona en práctica sen consultar e resulta que tería sido mellor falalo antes.