O chalé de varios corpos proxectado polo arquitecto Antonio Tenreiro en 1958, do que o plan xeral coruñés de 2008 dicía que era unha edificación “unifamiliar de gran calidade construtiva”, xa non existe. Foi derrubado para o desenvolvemento dun dos sectores residenciais previstos na estrada do Burgo, a primeira obra neste lado do bordo da ría.

Esta vivenda é a última que está dentro do termo municipal da Coruña, xa que a seguinte, anexa, é xa Culleredo, segundo as fronteiras que marca o catastro. A promotora dona dos dous terreos xa iniciou os traballos de construción dos alicerces na parcela de Culleredo, de xeito que o guindastre da obra está situado na parcela de A Coruña, onde ata agora estaba a vivenda do arquitecto Tenreiro.

O Concello coruñés confirmou que a empresa ten licenza de demolición, para a área coruñesa; mentres que no terreo cullerdense un cartel no peche indica que tamén ten licenza de Culleredo (xuño de 2021) para construír un edificio de doce vivendas.

Outra curiosidade é que a parcela coruñesa é solo urbano non consolidado (hai que ceder para zona verde pública e o 10% de aproveitamento para o Concello), para facer un edificio de tres plantas; mentres que a parcela cullerdense en contacto é solo urbano non consolidado, con licenza directa, sen cesións e con baixo e cinco plantas.