A Xunta de Galicia destina 60.271 euros para axudas para financiar actividades das confederacións, federacións e asociacións de nais e pais de alumnado de centros de Educación Especial para este ano 2022. Unha contía que pode ampliarse, tal e como se recolle na propia convocatoria, coas transferencias que se reciban do Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Estas axudas van destinadas tanto para a realización de actividades nos centros solicitantes como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado.

As entidades interesadas nesta convocatoria do Goberno autonómico poderán solicitar a axuda ata o luns 2 de maio e deberán facelo obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Con esta iniciativa a Consellería de Cultura, Educación e Universidade reafirma o seu compromiso coa atención á diversidade de todo o alumnado galego, en especial cos centros de Educación Especial, que desempeñan un papel fundamental no desenvolvemento do alumnado con necesidades específicas.