-Sentiuse decepcionada ou amolada ao coñecer que Facenda non escollía a estratexia Eidus do Concello da Coruña para o reparto de fondos europeos?

-Foi unha sorpresa, e máis ao saber polo texto do Ministerio que nos faltaron tres puntiños para chegar á nota de corte.

-Fixo o Goberno local un bo traballo?

-Creo que si, tendo en conta que empezamos como equipo de goberno novo recén chegado e que herdamos un documento de desenvolvemento urbanístico continuista e salvaxe que non está aliñado co que nós cremos que debe ser unha política de desenvolvemento urbano nunha situación de emerxencia social. Fixemos un exercicio ambicioso no que os dereitos das persoas e da cidade son o eixo dese desenvolvemento, e non o cemento. Pero non convencemos ao Ministerio.

-Dixo o grupo do PP esta semana que o Goberno local adaptou a estratexia a súa ideoloxía e iso foi un xesto sectario que perxudicou ao proxecto. Déronlle moita volta ao plan popular?

-Non diría que moita, pero si en elementos fundamentais. Cambiamos o foco na cuestión dos dereitos, como digo. Non se trata de construír grandes infraestruturas senón de facer unha redistribución e un aproveitamento de recursos a nivel urbano. Iso ten que ver con necesidades reais que hai nesta cidade e no país. As políticas, a todos os niveis, teñen que cruzarse e apuntar nunha mesma dirección. Iso foi o que tentamos na estratexia.

-Foi o seu un traballo en solitario, sen consultar ou traballar co grupo do que herdou o plan ou con outros grupos municipais?

-Consultamos, pero non coma nos tivera gustado. Os tempos eran estreitos e a oposición o sabía. A convocatoria saiu en novembro do ano pasado e antes, ese mes, lles informamos de que estabamos a traballar no asunto e lles pasamos a documentación. En decembro houbo encontros de participación con entidades sociais e tecido asociativo. Só fixo achegas o PP, mais en relación ao documento anterior, unhas se recolleron e outras non. Os demáis grupos non fixeron. Foi despois, en xaneiro, xa aprobada a estratexia en Xunta de Goberno Local, cando o PSOE presentou unha moción pedindo unha comisión, a touro pasado. Os socialistas teñen tendencia a dar leccións cando eles non as aplican.

-Axústase en realidade a estratexia da cidade ao que máis ten en conta Europa para conceder axudas?

-A Unión Europea fixo un cambio fundamental respeito aos plans urbans que financiaba antes. Primeiro costeaba un proxecto concreto, como foi por exemplo o Urbana C, e agora pide, penso que con criterio correcto, que demostremos que temos unha estratexia de cidade apoiada nunha serie de obxectivos comúns no marco europeo e segundo as necesidades reais da cidade. Nós fomos máis aló porque ademáis de plantexar proxectos tractores na estratexia os vinculamos a proxectos xa en marcha como a renda social municipal, a erradicación dos verquidos na ría coruñesa ou a eliminación de asentamentos precarios.

-Facenda, vista a súa puntuación, tivo outra valoración.

-Hai certa perplexidade porque algunhas cidades referentes en cuestións de planificación urbana como Córdoba, Soria, Hospitalet, ou Vitoria se quedaron fóra. Hospitalet tén experiencia nisto, é envexable que puidera facer un proceso consolidado durante dous anos.

-Por que chocan os criterios da UE cos de Facenda, como se laiou o alcalde?

-Por unha banda, os criterios escritos da UE baséanse en estudos feitos por persoas de referencia en relación á planificación urbana con traballos consolidados, mentres que as avaliacións de Facenda as fai xente de fondos que traduce os plans estratéxicos a cuestións económicas. Se cadra o que falla é que houbera compartimentos estancos na avaliación e que non se deran perfís máis abertos.

-Soubo o Concello interpretar os criterios europeos?

-Fixemos a análise DAFO para identificar problemas e retos urbáns, é dicir contamos o noso contexto urbán e xustificamos por qué plantexamos os nosos retos. Nós colocamos os dereitos no centro pero non por unha ocorrencia, senón porque é unha necesidade real de camiñar cara unha cidade igualitaria. E iso o din os datos do paro e de empobrecemento. Por iso había que analizar aspectos físicos e demográficos, prácticas existentes, o conxunto de área urbana... E feito isto, analizouse toda a estratexia en relación a todas estas cousas.

-Vostede dixo estes días que a estratexia Eidus asumiu riscos.

-Foi unha proposta valente e coherente para a cidade que cremos e queremos, unha cidade igualitaria a todos os niveis, de dereitos sociais e tamén de dereitos urbanos. Foi un esforzo para que Facenda crese nas necesidades obxectivas que nós vemos na cidade. Eu falei de riscos estes días pero semella que se interpretou doutro xeito: referíame aos riscos obvios da cidade identificados na análise DAFO e que son tamén avaliados na nosa estratexia. Nós compartimos todos os éxitos e todas as cuestións nas que necesitamos mellorar.

-Segundo o alcalde, Facenda dixo que o plantexamento feito pola cidade é correcto e non tivo erros, pero si ten marxe de mellora. É grande esa marxe de corrección?

-Xa traballamos nesas marxes, que non son moitas, pero temos que ver o alcance en relación cos proxectos tractores e a relación cos indicadores. E o faremos do mesmo xeito, dun xeito transversal e entre todas as concellerías.

-Non hai áreas municipais concretas máis relacionadas cos dereitos que teñan máis peso na estratexia que outras?

-Todos os obxectivos están vinculados e no plan están todas as áreas. Pero os proxectos tractores susceptibles de recibir financiación son concretos, e aí están proxectos de novas tecnoloxías, de desenvolvemento urbano sostible, de recuperación de espazos marítimos e medioambientais...

-Por que alegará o Concello o resultado de Facenda sabendo que é dificil que prospere?

-Temos o dereito de alegar e o faremos. É un xeito de deixar claro que non compartimos os criterios do Ministerio e de que fixemos unha estratexia na que confiamos.

-A Coruña terá fondos da UE neste programa?

-Sí, estou segura de que terá os fondos que merece e para proxectos que merecen ser feitos. Se non é na segunda convocatoria será nunha terceira. Que non haxa ningunha dúbida.

-É dificil comunicar á cidadanía en que consiste un proxecto tan global como o Eidus e explicarlle despois por que non foi en principio escollido por Facenda para se lle dar cartos?

-Son dúas cousas distintas, depende de como se comunique, e iso non só é cousa do Goberno local, senon tamén dos medios. A cidade perde moitos cartos diariamente por grandes malas praxes e obras urbanísticas con nefasta xestión de gobernos anteriores. O que orzamenta o Concello cada ano en cuestións xudiciais por temas urbanísticos suma máis que varios Eidus e sen embargo diso non se fala nos xornais. Esta é unha reflexión importante que fixo o alcalde. Non recibir agora os fondos é unha mala noticia, si, pero non é a fin do mundo. O Concello segue a recibir fondos, non é que chegue a Marea Atlántica e deixe de recibilos: hai dous meses A Coruña foi seleccionada como beneficiaria da convocatoria de cidades intelixentes do Ministerio de Industria para desenvolver unha plataforma de datos abertos colaborativa interoperable; son tres palabras complexas de explicar pero con intencións moi claras: aproveitamento de datos e interoperabilidade, que suporá un aforro de cartos públicos.

-Que haberá que xestionar ben, como cando teñan os fondos da UE que están seguros de ter.

-Nós estamos a xestionar os cartos europeos de Smart City Coruña do mandato anterior. Aí se pediron moitos cartos sen saber onde invertilos e sen coñecer o destino final. Fíxose unha execución apurada e mal porque había que gastar eses cartos.