A dirección do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto asegura que se cumpren os protocolos e medidas anti Covid-19 dentro do centro. Mantense en todo momento a distancia de 1,5 metros entre alumnos, que teñen grupos burbulla e acoden a clase unha semana si e unha non, segundo explica a directora, Susana Agra.

Os estudantes enviaron un escrito a Educación para esixir máis recursos tecnolóxicos para seguir as clases online. O centro, que sinala que os alumnos teñen unha aula virtual dende o inicio do curso, xa pediu á Xunta que se dote de material a todo o que non o teña.

A dirección, en contacto cos estudantes para atender as súas demandas, tamén notificou que hai unha baixa de profesor de Primeiros Auxilios sen cubrir. A Xunta informou de que está buscando un substituto, pero que o proceso é "complicado" porque se trata dun posto da rama sanitaria.